Коя е Зоя Василева

Аз съм Зоя Василева - психолог, семеен консултант, психодрама асистент и хипнотерапевт в град Варна.

Ние хората успяваме да намерим пътя, по който да се справим с житейските кризи, травматичните ситуации и дистреса в живота ни, като при някои от нас това се случва по-лесно, а при други изисква повече време и усилия. При всички случаи обаче е необходима една ръка, едно рамо и усещането, че си разбран и подкрепен. Имено в това се корени същността на психологическата помощ и подкрепа.
Аз вярвам напълно в способността на хората да живеят пълноценно, да се развиват и усъвършенстват като оставят зад гърба си травматичните събития и спомени, без да им позволяват да са основен фактор в настоящето и бъдещето им. Те да бъдат изживени и приети като част от миналото и да се превърнат в камъчета отаени на дъното на човешката душа. В това обаче човек също се нуждае от подпомагане и подкрепа, която адекватно би могла да бъде изпълнена от психолог-консултант или психотерапевт.
Винаги съм искала да мога да помагам на хората и това беше пресечната точка между моята същност и дълбоко хуманната професия на психолога, чието призвание е да помага на хората. Това осъзнаване ми помогна да избера своя път, да намеря своето призвание и да изпълня своята мисия. Аз искам да помагам на хората, зная как и мога да го правя, защото имам сърце, нужните умения и необходимите инструменти, за да го правя.

Автобиография

Аз съм Зоя Василева, родена на 30.09.1980г. в град Варна. Омъжена с 3 деца /две дъщери и син/. Към настоящия момент живея и работя в град Варна. Работя  като психолог на частна практика. Завършила съм средното си образование в III ПМГ ,,Акад. Методий Попов,, град Варна , бакалавърска степен по ,,Социална педагогика,, във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий,, и магистърска степен по психология, специалност ,,Обща психология,, в същия университет.  

Хипнотерапевт, член на Българската Асоциация по Хипноза/23.08.2020 година/. 

От май месец 2018г. се обучавам в Психодрама метода /асистентско ниво/, към който съм придобила и своя личен опит /200 часа 2017-2018г/. 

От март 2019г. до 27.11.2022г се обучавах в Семейна и фамилна психотерапия  към институт по психодрама “Бернхард Ахтенберг” – Индивидуална, Семейна и Групова Психотерапия.  Диплом за Системен Фамилен и Брачен Консултант  

От септември 2020г. до 2021г се обучавах в метода Мотивационно интервюиране – първо  и второ ниво.

Сертификат за работа с лица употребяващи психоактивни вещества /ПАВ/ и техните близки. 

Сертификат за обучение на тема-“Инструменти за скрининг на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества /ПАВ/”

Сертификат за обучение “Схема терапията, като инструмент за диагностика и терапия” 

“Схема терапия за двойки”

Завършен 6-месечен курс по Приложна психология и психотренинг.  

Лечение на травма с арттерапия.

Имам участия в различни семинари и конференции.  

Имам практика по социална работа към детски градини и училища.  

Стаж към дом за деца лишени от родителска грижа (Велико Търново), Кариндом Варна, УМБАЛ ,,Света Марина,,-отделение по психиатрия.

Стаж като психолог в ПТО “Отвори очи” гр. Варна.

Сертификат за психодиагностика с Многофакторен Минесотски личностов въпросник за възрастни и деца над 14 години. /MMPI-2/

От 2021 до 2023 Базово ниво на Позитивна Психотерапия.

От 2023 Майсторско ниво на Позитивна Психотерапия.

Защо да се доверите

Кога да се обърнем към психолог ?

Неудовлетвореност, чувството на застой, вътрешен конфликт

изразяващи се в напрежение и тревожност

Загуба на контрол, чувствителност, конфликтност, отстъпчивост

невъзможност да заявиш себе си

Mоментната травматична ситуация

преживяване на загуба или раздяла

Затруднения при справянето с предписаните житейски кризи

чести конфликти, липса на правилна комуникация, напрежение между членовете на семейството

УСЛУГИ

Практикувам в областта на :

Индивидуално консултиране

Семейно консултиране

Работа в група

Онлайн консултиранеПсихологическа помощ при:

Tревожни разстройства

Панически разстройства

Житейски кризи

Депресия

Зависимости и зависимо поведение

Посттравматично стресово разстройство

Екзистенциални проблеми

Личностово израстване

Какво казват клиентите

КАК РАБОРИМ

През какви етапи преминава, терапията:

1.

Запознаване с клиента и проблема. /Първоначално интервю/

Необходимо е да се уточни естеството на проблематиката и тежестта на състоянието, за да се направи точна оценка необходими ли са консултации с други специалисти /най-вече лекар/, за да бъде изключена органичен проблем /заболяване/. Тук се поставя и началото на консултативното отношение. Доказано е, че от характера, качеството и особеностите на взаимодействието между консултанта психолог и клиента зависи много, понякога изцяло, успехът или неуспехът на психологическата помощ.

2.

Встъпително тестуване. /Опора в силните страни-ресурсите на клиента/

При необходимост биха могли да бъдат проведени серия от тестове за точно определяна на степен на депресия, степен на тревожност и т.н в съответствие с конкретната проблематика на клиента, както и различни личностови въпросници. Много често проблемите описвани от клиентите, са само прикритие на истинските, за които хората не искат да говорят /или с други думи изтласкания, труден за приемане от човека материал/

3.

Поставяне на цели и избор на подход.

Връзката между целите и подходите не е еднозначна. Има случаи, в които се подходът се определя спрямо поставените цели /дали клиентът иска да преодолее определено състояние /фобия, тревожност, навик, или иска постигане на личностово израстване, развиване на потенциала на личността, съзряване и независимост/ В други случаи предварително определения подход е съответен на определен кръг от цели, като целите биха могли да бъдат общи /свързани с желания краен резултат/ и процесуални /според методът за работа, който ще бъде използван.Тук е мястото да обърна внимание и на възможността за използване на хипнотерапията като един от методите, с които аз работя, използването на който е необходимо да се договори с клиента.

4.

Провеждане на договорения брой срещи

5.

Отчитане на постигнатите резултати и извършване на равносметка

Има ли необходимост за назначаване на още консултативни срещи, за появили се по време на работата други трудности, или ще се пристъпи към плавно приключване на психологическата работа.

6.

Край на психологическата помощ

Собствена равносметка за случая.

Работата със семейства или двойки се различава в някои от пунктовете, но основните стъпки са налице и там.

Цени: Индивидуална консултация 50 лв., консултация на лице под 18г.възраст 40лв., семейна консултация 70лв., онлайн консултациите са на същите цени със същото времетраене (между 45-50 Мин за индивидуалните консултации, 70-90 мин за семейните), психодиагностика /MMPI-2- Минесотски Многофакторен Личностен въпросник-2/ 70 лв.

ЗА Контакт

Гр. Варна, бул. Мария Луиза № 46, ет.2

Моля, обадете се преди посещение

089 916 7945

Работно време: Понеделник - Петък от 10:00ч. до 17:00ч.

zoyavasy80@gmail.com

За клиенти