Здравейте! Аз съм Зоя Василева, родена на 30.09.1980г. в град Варна. Омъжена с 3 деца /две дъщери и син/. Към настоящия момент живея и работя в град Варна. Работя като психолог на частна практика. Завършила съм средното си образование в III ПМГ ,,Акад. Методий Попов,, град Варна , бакалавърска степен по ,,Социална педагогика,, във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий,, и магистърска степен по психология, специалност ,,Обща психология,, в същия университет. Хипнотерапевт, член на Българската Асоциация по Хипноза/23.08.2020 година/. От май месец 2018г. се обучавам в Психодрама метода/асистентко ниво/, към който съм придобила и своя личен опит/200 часа/. От март 2019г. се обучавам в Семейно и фамилно консултиране (2-ра година консултантско ниво) към институт по психодрама ,,Бернхард Ахтенберг,,-Индивидуална, Семейна и Групова Психотерапия. От 09.2020г. се обучавам в Мотивационно интервюиране /1-во ниво/. Метод много подходящ за работа със зависими лица. Сертификат за работа с лица употребяващи психоактивни вещеийл /ПАВ/ и техните близки. Сертификат за обучение на тема-"Инструменти за скрининг на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества /ПАВ/" Завършен 6-месечен курс по Приложна психология и психотренинг. Имам участия в различни семинари и конференции. Имам практика по социална работа към детски градини и училища. Стаж към дом за деца лишени от родителска грижа (Велико Търново), Кариндом Варна, УМБАЛ ,,Света Марина,,-отделение по психиатрия. Стаж като психолог към ПТО "Отвори очи" гр. Варна.